บีไอจี ‒ ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย2019-08-19T12:09:53+07:00

ผลิตภัณฑ์หลัก

ก๊าซอุตสาหกรรมของบีไอจีช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลผลิต
รวมถึงช่วยดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ

ไนโตรเจน

ไนโตรเจนมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อย เหมาะสำหรับการทำความเย็นและการแช่เยือกแข็ง รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการผลิต

ออกซิเจน

ออกซิเจนเป็นก๊าซสำหรับการช่วยหายใจในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ อีกทั้งมีคุณสมบัติออกซิเดชั่นเหมาะกับหลายอุตสาหกรรม

อาร์กอน

หลายอุตสาหกรรมเลือกใช้อาร์กอนด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เป็นก๊าซเฉื่อย สำหรับการเพิ่มคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

คาร์บอนไดออกไซด์

หลายอุตสาหกรรมเลือกใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเฉื่อย อีกทั้งมีคุณสมบัติข่วยทำความเย็นและแช่เยือกแข็ง

ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกริยาทางเคมี ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดเพื่ออนาคต

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข่าวสารล่าสุดของบริษัทและบริษัทในเครือ

บล็อก

สาระความรู้ในแวดวงก๊าซอุตสาหกรรมสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนใจ

Right Menu Icon