>>คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหาร2022-04-18T13:57:19+07:00

คณะกรรมการ

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ประธานกรรมการ

ดร. พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการ

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

นายพิชัย นิธิวาสิน
กรรมการ

นายเซโฟล่า กาเซมี่
กรรมการ

นายวิลเบอร์ ไว-บอง ม๊อก
กรรมการ

นายซอ ชุน เซียง
กรรมการ

นางสาวเอมิลี่ ฮู
กรรมการ

นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ

นายแฮรีส ฟารุกกิ
กรรมการ

นายฮอง ก็อก เมง
กรรมการ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ

นายสุชาติ พสุวณิชย์กุล
รองกรรมการผู้จัดการ

นายชนะ ตันติวศินชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิศวกรรมโครงการ

นายอนุพงษ์ เครือสุวรรณเวส
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารพาณิชยกรรม

นายมีชัย อมรรัตนบงกช
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

นายยอดชัย ไชยทัพ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

นายฤทธิเดช แวดล้อม
ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่นทางเทคนิคและการวิเคราะห์

นางอรลา เจริญลาภ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน

นางสาวณัฐกร จิระพรพาณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ