>>คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหาร2024-01-17T19:26:17+07:00

คณะกรรมการ

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ประธานกรรมการ

ดร. พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการ

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

นายพิชัย นิธิวาสิน
กรรมการ

นายวิลเบอร์ ไว-บอง ม๊อก
กรรมการ

นายซอ ชุน เซียง
กรรมการ

นายจิ้น หวัง
กรรมการ

นายจวิ๋น หลู่
กรรมการ

นางเฝิง ซาน 
กรรมการ

นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ

นายแฮรีส ฟารุกกิ
กรรมการ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ

นายสุชาติ พสุวณิชย์กุล
รองกรรมการผู้จัดการ

นายชนะ ตันติวศินชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิศวกรรมโครงการ

นายอนุพงษ์ เครือสุวรรณเวส
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพาณิชยกรรม

นายมีชัย อมรรัตนบงกช
ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

นายยอดชัย ไชยทัพ
Customer Service Excellence Director

นายฤทธิเดช แวดล้อม
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

นางอรลา เจริญลาภ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน

นางสาวณัฐกร จิระพรพาณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ