>>ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ภาพรวมผลิตภัณฑ์2019-07-31T09:37:26+07:00

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สำหรับภาคการผลิตในปัจจุบัน ก๊าซอุตสาหกรรมถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

บีไอจีให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมพร้อมงานติดตั้งสถานีเพื่อจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบการผลิตของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับโลกพร้อมทีมงานประสบการณ์สูง ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการครอบคลุมก๊าซหลากหลายชนิด อาทิ ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ฮีเลี่ยม คาร์บอนไดออกไซด์ อะเซติลีน ก๊าซชนิดพิเศษ ก๊าซผสม รวมทั้งงานบริการด้าน วิศวกรรมและงานออกแบบ ด้วยรูปแบบการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน (Supply Options) ไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่งทาง รถ ระบบการขนส่งทางท่อ หรือระบบการผลิตก๊าซที่โรงงานลูกค้า

บีไอจีมีผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมให้การสนับสนุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี แก้วและกระจก เหล็ก อิเล็กโทรนิกส์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ รถยนต์และชิ้นส่วน ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง ซีเมนต์ เกษตรกรรม การบำบัดน้ำ งานตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ และพลังงานทางเลือกอื่นๆ

Right Menu Icon