>>>“บีไอจี” ผลักดันแผนเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจรับมือโลกร้อนด้วย Climate Technology

“บีไอจี” ผลักดันแผนเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจรับมือโลกร้อนด้วย Climate Technology

2024-04-26T15:56:17+07:00

กรุงเทพฯ 24 เม.ย. 67

คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าวในงาน A Call to Action Go Green 2024: The Ambition of Thailand จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อการบรรยายพิเศษ “Generating a Cleaner Future” ว่าความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ Geopolitics ความขัดแย้งจากสงคราม ต้นทุนทางด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้ว และการเสียภาษีคาร์บอน (CBAM) จากการส่งออกสินค้าไปยุโรป

ทั้งนี้ การเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน #EnergyTransition ได้นั้น จะต้องมีการวางแผนจากการทำค่าพื้นฐานการปล่อยคาร์บอนและวางแผนวิเคราะห์เพื่อลดคาร์บอนสู่ Net Zero ร่วมกัน ประกอบด้วย

1) การตั้งเป้าและหา Baseline กิจกรรมที่ทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอน

2) Optimization ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากก๊าซอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

3) การใช้ Data Dashboard และ Analytics/AI เพื่อวิเคราะห์ด้วย Carbon Management Platform จากบีไอจี

4) การสร้าง Business Ecosystem ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน


Share:
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ