>>รูปแบบการให้บริการก๊าซ
รูปแบบการให้บริการก๊าซ2020-04-08T12:29:07+07:00

รูปแบบการให้บริการก๊าซ

Pipeline Supply

บีไอจีได้ริเริ่มธุรกิจขนส่งทางเครือข่ายท่อเป็นรายแรกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในปีพ.ศ. 2530 พร้อมกับการก่อตั้งโรงงานปิโตรเคมีต่างๆ ในยุคนั้น โดยได้จำหน่ายก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน และก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งมีความเชื่อมั่นในการส่งมอบสูง (Reliability) เนื่องจากมีระบบสำรอง (Back-up) ที่สามารถจ่ายก๊าซจากถังบรรจุของเหลวออกมาได้ในยามฉุกเฉิน หรือในช่วงที่ลูกค้ามีความต้องการที่สูงได้อย่างทันท่วงที (Peak) ในภายหลังบีไอจีได้มีขยายเครือข่ายทางท่ออย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่ของนิคมฯ รวมถึงที่จังหวัดชลบุรี ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ด้วยลักษณะของกลุ่มลูกค้าแบบทางท่อ ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process) ต้องการความเชื่อมั่นในการส่งมอบที่สูง (Reliability) เช่น ลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมเหล็ก ด้วยประสบการณ์ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานของระบบท่อเครือข่ายเป็นเวลามากกว่า 30 ปี เป็นสิ่งพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความสามารถในจัดการระบบเครือข่ายท่อของบีไอจี

Bulk Deliveries / Storage Systems

รูปแบบการส่งมอบทางรถบรรทุกทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่มีระบบความปลอดภัย ก๊าซจะถูกจัดเก็บในภาชนะความดันสูงในรูปแบบของเหลว เพื่อไปเติมที่ถังบรรจุก๊าซเหลวที่โรงงานของลูกค้า ในกรณีของก๊าซไฮโดรเจนจะถูกจัดส่งในรูปแบบเฉพาะ (Tube Trailer) ประกอบด้วยท่อความดันสูงหลายๆ ท่อต่อเชื่อมถึงกัน บีไอจีมีระบบการขนส่งที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบระดับของเหลวผ่านระบบ Telemetry เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งมอบให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีระบบการตรวจติดตามเส้นทาง GPS และควบคุมความเร็วโดยยึดความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยความรู้ความชำนาญของทีมงานบีไอจีที่สามารถออกแบบและติดตั้งขนาดถัง และระบบควบคุมความดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้บีไอจีมีฐานลูกค้าที่ใช้ก๊าซต่างๆ (ออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, ไฮโดรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์) อยู่มากมายทั่วประเทศ

Cylinders / Cylinder Packs

บีไอจีมีรูปแบบการจัดส่งก๊าซด้วยท่อทนแรงดันสูงสำหรับลูกค้าที่มีขนาดการใช้ก๊าซปริมาณน้อยถึงปานกลาง หากใช้ปริมาณมากขึ้น บีไอจีก็สามารถจัดจำหน่ายด้วยท่อทนแรงดันสูงแบบกลุ่ม ซึ่งรูปแบบการจัดจำหน่ายด้วยท่อทนแรงดันสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งปริมาณการใช้ ชนิดของก๊าซและส่วนผสมของก๊าซ อีกทั้งบีไอจียังมีทีมงานที่สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัย

On-site Gas Generator

บีไอจีสามารถเสนอหน่วยการผลิตก๊าซ (On-Site Gas Generator) ได้หลายชนิด เช่น ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ในบริเวณพื้นที่โรงงานของลูกค้าพร้อมกับระบบที่มีความปลอดภัย มีความเชื่อมั่นในการผลิตได้อย่างสูงในต้นทุนต่ำ ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงานบีไอจีจึงเป็นผู้นำในการให้บริการ On-Site Gas Generator ที่มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนผลิตได้อย่างปลอดภัย

  • Nitrogen On-site Gas Generator
  • Oxygen On-site Gas Generator
Temporary / Emergency Gas Services

“APEX-Air Products Express Services” ในภาวะที่มีความต้องการก๊าซไนโตรเจนในปริมาณมากภายใต้ระยะเวลาอันสั้นในการปฏิบัติงาน บีไอจีสามารถตอบสนองต่อความต้องการนี้ได้ โดยอาศัยอุปกรณ์ Pumper ซึ่งเป็นระบบปั๊มไนเตรเจนเหลวและก๊าซไนโตรเจน ที่ถูกติดตั้งบนหางรถลาก สามารถเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งที่หน้างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย อาทิเช่น

  • การลดอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์ (Reactor) โดยเฉียบพลัน จากการปั๊มไนโตรเจนเหลวที่มีคุณสมบัติเย็นเข้าไปในเตาปฏิกรณ์เพื่อระบายความร้อน ประสบการณ์กว่า 10 ปีของบีไอจีในการให้บริการนี้แก่กลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี พบว่าอุปกรณ์ Pumper สามารถประหยัดเวลาการลดอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์ได้กว่า 70% เมื่อเทียบกับการลดอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์ตามปกติ
  • การปรับสภาวะภายในเตาปฏิกรณ์ และถังบรรจุต่างๆ (Drum) ให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง โดยการปั๊มก๊าซไนโตรเจนเข้าไปไล่ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่หลงเหลือในเตาปฏิกรณ์ และถังบรรจุต่างๆ ให้เหลือระดับไฮโดรคาร์บอนที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
  • การไล่ความชื้นออกจากเตาปฏิกรณ์ และถังบรรจุต่างๆ ก่อนกระบวนการเดินระบบ (Start-up) โดยอาศัยการปั๊มก๊าซไนโตรเจนที่มีอุณหภูมิสูงเข้าไปไล่ความชิ้นที่อาจจะเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ และถังบรรจุต่างๆ ในระหว่างการซ่อมบำรุง
  • การทดสอบการรั่วไหลของอุปกรณ์ (Leak Test) ภายหลังงานซ่อมบำรุงต่างๆ โดยอาศัยการอัดก๊าซไนโตรเจนที่มีความดันสูง เพื่อทดสอบการรั่วไหลตามรอยต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ถูกซ่อมบำรุงก่อนกระบวนการเดินระบบ

ก๊าซอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานออกแบบและบริการทางวิศวกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการให้บริการก๊าซ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ