>>งานออกแบบและบริการทางวิศวกรรม
งานออกแบบและบริการทางวิศวกรรม2019-07-31T09:38:14+07:00

งานออกแบบและบริการทางวิศวกรรม

นอกจากผลิตภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว บีไอจียังมีบริการในด้านระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการ และเป็นที่ปรึกษาด้านระบบก๊าซอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมหลากหลายได้อย่างแท้จริง บีไอจีให้บริการด้านระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจร ได้แก่

1. งานออกแบบระบบก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย
a. ระบบท่อหุ้มฉนวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมแช่แข็งอาหาร เครื่องดื่ม
b. ระบบท่อออกซิเจนในโรงพยาบาล
c. ระบบท่อก๊าซพิเศษในห้องปฏิบัติการ
d. ระบบจ่ายก๊าซความดันต่ำไปจนถึงความดันสูงในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
e. ชุดควบคุมอัตราการไหลของก๊าซในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมเหล็ก
f. ถังบรรจุก๊าซเหลว ทั้งแบบความดันต่ำไปจนถึงความดันสูง
g. ระบบบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม สำหรับโรงบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม
h. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรม

ระบบทุกๆระบบจะถูกออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญการของบีไอจีจากทีมวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ในด้านก๊าซอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยการออกแบบแต่ละครั้งนั้นจะเป็นการออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านชนิดของก๊าซที่ใช้อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลของก๊าซ นอกจากนี้การออกแบบจะพิจารณาถึงความต้องการด้านการใช้งานแล้วยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย วิธีการใช้งาน และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระยะยาวอีกด้วย

2. งานบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบก๊าซอุตสาหกรรม
เนื่องจากทีมวิศวกรรมของบีไอจีให้บริการลูกค้าด้านระบบก๊าซในอุตสาหกรรมหลากหลายมายาวนานกว่า 30 ปี จึงทำให้มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบกับความใส่ใจในการบริการลูกค้าอันเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักของพนักงานบีไอจี จึงสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับอุปกรณ์และระบบอย่างทันท่วงทีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ทั้งยังมีอุปกรณ์สำรองพร้อมนำมาใช้ได้ตลอดเวลา

ทีมงานวิศวกรรมของบีไอจี จึงเป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการ และเป็นที่ปรึกษาด้านระบบก๊าซอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมหลากหลายได้เป็นอย่างดี

ก๊าซอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานออกแบบและบริการทางวิศวกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการให้บริการก๊าซ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ