>>การแพทย์
การแพทย์2022-02-15T17:08:41+07:00

ผู้ให้บริการก๊าซทางการแพทย์

บีไอจีเป็นผู้ให้บริการก๊าซทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่า 30 ปี โดยมีสถิติการจัดส่งก๊าซตรงเวลาถึง 99.99% และทีมงานที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งได้มอบความไว้วางใจให้บีไอจีเป็น Solution Provider โดยบีไอจีมีบริการตั้งแต่ท่อก๊าซแรงดันสูง การขนส่งออกซิเจนเหลวทางรถบรรทุก หน่วยผลิตออกซิเจนในโรงพยาบาล และรถบริการออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่โดยที่ลูกค้ายังคงใช้ก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการใช้ออกซิเจนด้วยระบบการจ่ายก๊าซประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Supply Systems)

นอกจากนี้ บีไอจีมีประสบการณ์ในการให้บริการออกซิเจนทางการแพทย์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมายาวนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันบีไอจีได้ให้บริการออกซิเจนทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลอีกด้วย บีไอจีมีทีมวิศวกรที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมงตลอด 365 วัน โดยทำหน้าที่ติดตามปริมาณ Boil-off Gas หรือก๊าซในถังที่แปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ และจัดตารางเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานของลูกค้าพร้อมการบริการตรวจสอบหลังเติมก๊าซฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

บริการที่เชื่อถือได้

ในทุกๆ ปี บีไอจีจัดส่งก๊าซทางการแพทย์แก่ลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยมากกว่า 1,000 ครั้ง ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีความตรงต่อเวลาที่เพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการถึง 99.99%

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ด้านการแพทย์

หน่วยบริการก๊าซทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่ของเราช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะสามารถใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเปลี่ยนถังก๊าซ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ทั้งที่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าและในกรณีฉุกเฉิน

บริการเปลี่ยนถังก๊าซที่สะดวก

บริการของบีไอจีครอบคลุมการดำเนินงานด้านวิศวกรรม การบริหารโครงการ และการติดตั้ง ซึ่งใช้เวลาดำเนินงานเพียง 3 วันเท่านั้น

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

การบำบัดด้วยความเย็น (Cryotherapy)

บีไอจีให้บริการจัดส่งไนโตรเจนเหลวสำหรับการบำบัดด้วยความเย็นที่ปลอดภัยและเชื่อถื่อได้
การบำบัดด้วยความเย็นจัดทั้งตัว หรือ Whole Body Cryotherapy (WBC) เป็นการบำบัดภายนอก (Non-invasive Therapy) โดยนำความเย็นจัดมาใช้บำบัดร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2-3 นาที ประโยชน์ของการบำบัดแบบ WBC ประกอบด้วย การฟื้นฟูสุขภาพทั่วไป การลดอาการบาดเจ็บ และการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ซึ่งการบำบัดแบบ WBC เป็นที่นิยมในแวดวงต่าง ๆ อาทิ นักกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพ ความงาม สุขภาพ เป็นต้น

ก๊าซออกซิเจนสำหรับระบบทางเดินหายใจ

บีไอจีให้บริการก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ส่งตรงถึงสถานประกอบการด้านสุขภาพ โดยบีไอจีให้บริการก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 253x เราตระหนักถึงภารกิจของสถานพยาบาล และเล็งเห็นความจำเป็นของออกซิเจนในการดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจให้บีไอจีทำหน้าที่จัดหาก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีระดับความบริสุทธิ์ตามที่กำหนด นอกจากนี้ บีไอจียังมีความน่าเชื่อถือในการให้การบริการซึ่งช่วยให้สถานพยาบาลสามารถมุ่งมั่นกับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

ผลิตภัณฑ์ก๊าซที่หลากหลายของเรา

บีไอจีมีผลิตภัณฑ์ก๊าซ ทั้งที่อยู่ในสถานะก๊าซและในสถานะของเหลว ซึ่งช่วยให้ลูกค้าซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถปรับปรุงการดำเนินงาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

การจัดส่งก๊าซในปริมาณมาก

บีไอจีสามารถจัดส่งก๊าซโดยรถบรรทุกก๊าซ และจัดเก็บที่โรงงานของลูกค้าได้ทั้งในรูปแบบของถังเก็บของเหลว (Cryogenic Tank) หรือถังเก็บก๊าซแรงดันสูง (High-pressure Tube) ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ ระดับแรงดันที่ต้องการ ความบริสุทธิ์ อัตราการไหล และรูปแบบการใช้งานของลูกค้า

ถังบรรจุออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

บีไอจีมีบริการที่สะดวกและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ โดยมีถังจัดเก็บก๊าซหลายขนาด (Tank) มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีบริการที่ช่วยให้การบริหารจัดการก๊าซของลูกค้าง่ายขึ้น ซึ่งไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการท่อก๊าซความดันสูง (Cylinder) การตรวจสอบคลังสินค้าและการสั่งซื้อก๊าซ

ก๊าซไนโตรเจน

ก๊าซไนโตรเจนถูกนำมาใช้งานสถานะก๊าซ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนไนโตรเจนในสถานะของเหลวมีคุณสมบัติในการทำความเย็น และแช่เย็น ดังนั้น อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของก๊าซไนโตรเจน เพื่อปรับปรุงผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ก๊าซออกซิเจน

ก๊าซออกซิเจนนอกจากจะถูกนำมาใช้กับระบบทางเดินหายใจในการดูแลสุขภาพแล้ว ด้วยคุณสมบัติปฏิกิริยาออกซิไดซ์ (Oxidization) ทำให้ก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

Questions?
We’ve got answers.

CONTACT US
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ