>>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-192021-03-10T15:48:54+07:00

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19

เพราะไม่ใช่แค่เพียง “คนใดคนหนึ่ง” ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย แต่เป็น “เราทุกคน” ที่ต้องเผชิญหน้าไปด้วยกัน

บีไอจี และ แอร์โปรดักส์ ยังคงเดินหน้าแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แก่เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม เพราะนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ล่าสุดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง บีไอจี แอร์โปรดักส์ และผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยเรายังคงนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมมือ รับรู้ และเฝ้าระวังไปด้วยกัน

บทบาทสำคัญในวิกฤตสำคัญ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ กำหนดให้ “แอร์โปรดักส์” ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราภูมิใจที่ได้ดูแลลูกค้าและสังคมด้วยการปฏิบัติงานโดยยึดถือความปลอดภัย พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นยิ่ง

บีไอจี และ แอร์โปรดักส์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนทางการแพทย์ ก๊าซฮีเลียมสำหรับเครื่อง MRI ก๊าซสำหรับอาหารแช่แข็ง พลังงานไฮโดรเจน และอุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านพลังงานและด้านการแพทย์ เรามุ่งพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และไม่มองข้ามความสำคัญของผลิตภัณฑ์ของเราที่มีต่อความมั่นคงทางด้านสาธารณูปโภคของประเทศ บีไอจีมีความภูมิใจที่พนักงานและผลิตภัณฑ์ก๊าซของเราเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าในทุกวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือไวรัสโคโรน่าทั่วโลก

การรับมือในประเทศไทย

มุ่งมั่นและตั้งใจ
บีไอจีดำเนินงานด้วยความทุ่มเทเสมอมา เพื่อไม่ให้การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการผลิต เราทบทวนและประเมินห่วงโซ่อุปทาน จัดทำแผนสำรอง และระบบการจัดส่งก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นี่ถือเป็นสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ยากที่จะคาดเดาผลกระทบในอนาคตหรือระยะเวลาที่แน่นอน เราควบคุมสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ โดยการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plans หรือ BCP) ให้ทันต่อสภาวการณ์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และที่ตั้งโรงงาน เรายกระดับแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินขององค์กรตั้งแต่ต้น และนำมาตรการป้องกันภัยสำหรับสำนักงานและโรงงานผลิตมาใช้

มาตรการเชิงรุกในสถานที่ปฏิบัติงานทั่วโลก
บีไอจี และ แอร์โปรดักส์ นำมาตรการเชิงรุกหลายมาตรการมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและลูกค้าของเราจะได้รับความปลอดภัย และธุรกิจของเรายังคงเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง และนี่เป็นมาตรการส่วนหนึ่งที่เรานำมาใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของเราทั่วโลก

  • พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ
  • จำกัดผู้เยี่ยมชมและจัดประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ทุกครั้งที่สามารถทำได้
  • บุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีความจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขภาพอนามัยที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 1) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมตามสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ 2) ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีระยะห่างทางสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและการดำเนินงานแต่ละประเภท และ 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่
  • เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสะอาด และในขณะเดียวกันก็เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและลดการแพร่เชื้อในแต่ละพื้นที่
  • ลดการเดินทางตามประกาศของรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บีไอจียังคงดำเนินงานและกำหนดแนวทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานของเรา ซึ่งประกอบด้วย การเว้นระยะห่างทางสังคม การเพิ่มมาตรการในการทำความสะอาด การรายงานประวัติการเดินทาง การคัดกรอง และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างเราและลูกค้า
ทีมงานของบีไอจีจะคอยติดตามตรวจสอบความสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการของลูกค้าให้ทันท่วงที (Real-time Supply-Demand) โดยพิจารณาจากความท้าทายของทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป และประเด็นต่าง ๆ ที่อาจมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบีไอจี สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางเดิม และมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถประเมินความต้องการของท่านได้อย่างถูกต้อง เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการของเรา

ในขณะเดียวกัน โปรดแจ้งให้เราทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อความสามารถในการให้บริการของเราตามข้อกำหนดในสัญญา อาทิ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเข้าพื้นที่ของลูกค้า หรือการอนุญาตให้เราเข้าพื้นที่

เรายังคงให้ข้อมูลข่าวสารล่าสุด การเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในช่วงเวลาแห่งความท้าทายของเราทุกคน เพื่อให้ท่านได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด

การสื่อสารข้อมูลข่าวสารล่าสุด
กรรมการผู้จัดการ ทีมผู้บริหาร และหน่วยงานอาชีวอนามัยฯ ของเราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับพนักงานของเราเป็นประจำ เพื่อรักษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม

นอกจากนี้ เรายังมีแนวปฏิบัติและมาตรฐานการทำงานที่ช่วยสนับสนุนพนักงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของเชื้อโรคอย่างไวรัส COVID-19
ทีมงานของเราใช้ข้อเท็จจริง ข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข การประเมินการแพร่กระจายของเชื้อ และความสามารถของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นกับความต้องการ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับวางแผนงานสำหรับพนักงาน บีไอจีได้พัฒนาแนวปฏิบัติมาตรฐานโดยมาจากแนวทางการดำเนินงานของแอร์โปรดักส์  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เราสามารถดูแลพนักงานของเราได้อย่างไรในสถานการณ์ระบาดใหญ่ดังเช่นวิกฤตไวรัสดคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่ จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสถานการณ์ระบาดที่แตกต่างกันไป

โปรแกรมให้ความช่วยเหลือพนักงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
บีไอจีมีโปรแกรมให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนพนักงานและครอบครัว

ความพยายามของเราเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤต
บีไอจีส่งมอบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์และอุปกรณ์ PPE แก่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยนความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับก๊าซทางการแพทย์ชนิดต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส

ขอขอบคุณ
บีไอจีขอขอบคุณในความอดทน ความร่วมมือ และการสนับสนุนของทุกคนในยามที่เราต้องฝ่าฝันช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ไปด้วยกัน “We Stand Together”

ข่าวสารและกิจกรรม

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ