>>ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ2019-10-18T09:47:17+07:00

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

คุณค่าเพื่อการเติบใหญ่ไปด้วยกัน
พันธกิจของบีไอจีคือการสนับสนุนให้พันธกิจและธุรกิจของคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้แนวคิด “เติบใหญ่ไปด้วยกัน” ซึ่งบีไอจียึดถือปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 4 ประการ โดยเชื่อว่าจะเป็นคุณค่าหลักที่จะนำพาให้บีไอจี คู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

วางใจอย่างเชื่อมั่นใน “คุณค่า” ของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการส่งมอบระดับโลก
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากแอร์โปรดักส์เชื่อมต่อแหล่งผลิตและจ่ายไฟฟ้าไว้ถึง 4 แหล่ง จึงสามารถมั่นใจถึงความต่อเนื่องในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างไม่ติดขัด พร้อมด้วยถึงสำรองก๊าซเหลวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายการขนส่งทางท่อที่กว้างขวาง หรือการขนส่งทางรถบรรทุกอันทรงประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมและติดตามรถขนส่งด้วย GPS การใช้ระบบตรวจติดตามระยะไกล (Telemetry System) เพื่อบริหารจัดการปริมาณการใช้และระดับคงเหลือของก๊าซ ณ จุดใช้งาน ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าตรงตามปริมาณและเวลาที่ต้องการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง “คุณค่า” ต่อไปในอนาคต
แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมีคัลส์ (Air Products and Chemicals) บริษัทแม่ของบีไอจีได้รับการยอมรับถึงความเป็นองค์กรนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมายังบีไอจีด้วยเช่นกัน ผ่านเทคโนโลยีก๊าซอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่นำเสนอต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการส่งผ่านความรู้ประสบการณ์ทางเทคนิคจากบุคลากรของแอร์โปรดักส์ผ่านทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญงานของบีไอจี นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (Center of Excellence) กระจายอยู่หลายแห่งทั่วโลก เช่น ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านการเผาไหม้ เป็นต้น

ขับเคลื่อน “คุณค่า” ธุรกิจ เชื่อมพันธมิตรให้ก้าวไปพร้อมกัน
บีไอจีมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่ดีและมีนโยบายที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้ารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด มีโครงการร่วมกันในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนบีไอจีตระหนักดีว่าหากธุรกิจของคู่ค้าแข็งแรงนั่นหมายถึงความาเข้มแข็งในธุรกิจของบีไอจีด้วยเช่นกัน บทพิสูจน์คือการที่ลูกค้ารายสำคัญของเรามอบความไว้วางใจให้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ความใส่ใจ “คุณค่า” ของความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อม
บีไอจียึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยมีเป้าหมายให้พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลแห่งความมุ่งมั่นนี้ทำให้บีไอจีเป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจของเรา

We make the world more productive, energy-efficient, and sustainable with

Infinite Innovation from the Air

วิสัยทัศน์ของเรา

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ