บีไอจี ‒ ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย2021-11-12T10:17:24+07:00

CORE PRODUCTS

ไนโตรเจน

ไนโตรเจนมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อย เหมาะสำหรับการทำความเย็นและการแช่เยือกแข็ง รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการผลิต

ออกซิเจน

ออกซิเจนเป็นก๊าซสำหรับการช่วยหายใจในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ อีกทั้งมีคุณสมบัติออกซิเดชั่นเหมาะกับหลายอุตสาหกรรม

อาร์กอน

หลายอุตสาหกรรมเลือกใช้อาร์กอนด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เป็นก๊าซเฉื่อย สำหรับการเพิ่มคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

คาร์บอนไดออกไซด์

หลายอุตสาหกรรมเลือกใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเฉื่อย อีกทั้งมีคุณสมบัติข่วยทำความเย็นและแช่เยือกแข็ง

ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกริยาทางเคมี ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดเพื่ออนาคต

ก๊าซธรรมชาติเหลว

LNG เป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหม้สมบูรณ์ และเป็นพลังงานทางเลือกในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน

FEATURED TOPICS

FEATURED NEWS

Right Menu Icon