BIG Telemetry2019-07-18T11:34:18+07:00

BIG Telemetry

ความต่อเนื่องในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ (Reliability) นับเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินงานที่บีไอจีให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยสำคัญของความสามารถทางการแข่งขันในทุกธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม บีไอจีจึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการจัดส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบ

BIG Telemetry เป็นระบบตรวจวัดระดับก๊าซเหลวในถังเก็บก๊าซอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทราบอัตราการใช้งานก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถประเมินระดับก๊าซเหลวในถังที่เหลืออยู่ และจัดการกับระบบการจัดส่งก๊าซได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งสามารถนำข้อมูลการใช้เหล่านี้ไปใช้ วิเคราะห์และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ในกำหนดการส่งก๊าซตามแผนที่วางไว้ จึงมั่นใจได้ในความต่อเนื่องของการส่งมอบก๊าซเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปัจจุบันมีลูกค้าของบีไอจีได้ให้ความไว้วางใจใช้ระบบ BIG Telemetry จำนวนมาก ซึ่งต่างให้การยอมรับถึงประโยชน์ของ BIG Telemetry ในการจัดการระดับสินค้าในถังเก็บ (Inventory Management) ให้แม่นยำและสะดวกสบายมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรับส่งสินค้าและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความต่อเนื่องในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (Reliability)

Login to member area
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ