ไฮโดรเจน2021-11-17T17:08:18+07:00

ไฮโดรเจน

ก๊าซไฮโดรเจนถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีสารประกอบคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้ก๊าซไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมันเพื่อลดค่ากำมะถันในน้ำมัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมเคมี และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในทีมงานของเราบีไอจี และเทคโนโลยีของบริษัทแม่ Air Products มีความพร้อมด้านนวัตกรรมและการให้บริการ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

พลังงานสะอาดจากไฮโดรเจนเพื่ออนาคต

วิธีการจัดจำหน่าย

Gas Pipeline

Tube Trailer

Cylinders / Cylinders Pack

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ