BIG Gas Converter2019-07-01T07:54:26+07:00

BIG Gas Converter

ขอต้อนรับสู่ BIG Gas Converter เครื่องมือที่จะช่วยท่านสามารถเปลี่ยนหน่วยของปริมาณ อัตราการไหล และราคา ตามสถานะต่างๆ ของการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรม เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

Input
Choose Unit
Enter Value
Output
Choose Unit
0.000000
Exchange rate : บาท/USD

เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงหน่วย ท่านสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกชนิดก๊าซที่ท่านต้องการ
2. ใส่หน่วยเริ่มต้นที่ท่านทราบ
3. ใส่จำนวนที่ท่านทราบ
4. เลือกหน่วยที่ท่านต้องการเปลี่ยน

หากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน กรุณาอีเมล์มาที่ [email protected]

Disclaimer : This converter calculation is based on 6-decimal numbers in the formula and has been designed and developed to assist in industrial gas calculation only. The result and accuracy are not guaranteed. BIG is not responsible for the consequences of any decisions or actions taken in reliance upon or as a result of the calculation provided by these tools and is not responsible for any errors, omissions, or misrepresentations.
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ