>>>บีไอจี จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรออกสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย

บีไอจี จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรออกสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย

2024-04-05T15:10:09+07:00
ระยอง 2 เม.ย. 67
บีไอจี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ในการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้าฝึกงานและทำงานกับบีไอจี โดยความร่วมมือดังกล่าวจะร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน ซึ่งจะตอบวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาด้านบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

Share:
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ