>>การบำบัดน้ำเสีย
การบำบัดน้ำเสีย2019-06-25T09:47:21+07:00

การบำบัดน้ำเสีย

Air Products provides the water and wastewater industries with innovative, value-added technology solutions to improve water treatment processes. As a world leader in industrial gases, we have been supplying gases and related treatment technology to the water and wastewater industries for over 30 years. Through the combination of our proven experience and commitment to innovation, we can help solve your treatment challenges.

ประเภทอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการทางเคมี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อาหารและเครื่องดื่ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมืองแร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ยางและพลาสติก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การบำบัดน้ำเสีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Right Menu Icon