คณะกรรมการ

Board of Directors 1

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ประธานกรรมการ

Board of Directors 2

ดร. พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการ

Board of Directors 3

นายเซโฟล่า กาเซมี่
กรรมการ

Board of Directors 4

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

Board of Directors 5

นายวิลเบอร์ ไว-บอง ม๊อก
กรรมการ

Board of Directors 6

นายพิชัย นิธิวาสิน
กรรมการ

Board of Directors 7

นายซอ ชุน เซียง
กรรมการ

Board of Directors 8

นายคณิต สีห์
กรรมการ

Board of Directors 9

นายฟิลลิป คริสโตเฟอร์
สโปรเกอร์

กรรมการ

Board of Directors 10

นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการ

Board of Directors 11

นายมาร์ค เดวิด เบค
กรรมการ

Board of Directors 12

นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ

Board of Directors 13

นายฮอง ก็อก เมง
กรรมการ

Board of Directors 14

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ

Board of Directors 15

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ