>>ไฮโดรเจนเพื่อการขับเคลื่อน
ไฮโดรเจนเพื่อการขับเคลื่อน2021-11-19T19:28:15+07:00

ไฮโดรเจนเพื่อการขับเคลื่อน

แอร์โปรดักส์ (บริษัทแม่ของบีไอจีในสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งสามารถผลิตพลังงานทางเลือกที่น่าเชื่อถือและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แอร์โปรดักส์เริ่มใช้สถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนแห่งแรกในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งแอร์โปรดักส์ได้พัฒนาสิทธิบัตรที่ครอบคลุมไปถึงการผลิตไฮโดรเจนและเทคโนโลยีหัวจ่าย โดยหัวจ่ายไฮโดรเจนของแอร์โปร์ดักส์ผ่านการจ่ายก๊าซมามากกว่าล้านครั้งโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ การนำก๊าซไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งและภาคการผลิตไฟฟ้า ถือความก้าวหน้าที่สำคัญที่มีมาแต่อดีตและจะยังคงดำเนินต่อไป ด้วยประสบการณ์ในแวดวงไฮโดรเจนกว่า 60 ปี ทำให้แอร์โปรดักส์เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนในระดับแนวหน้าของโลก

การเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในรถยนต์ เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ไฮโดรเจนเพื่อการขับเคลื่อน: ร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่สะอาดยิ่งขึ้น

บีไอจีและแอร์โปรดักส์มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของทุกคนบนโลกในเรื่องการใช้ทรัพยากร และพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “ไฮโดรเจน” ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ และไฮโดรเจนเพื่อการขับเคลื่อน (Hydrogen for Mobility: H2fM) จากบีไอจีและแอร์โปรดักส์จะเป็นโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) สำหรับการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

การสร้างสรรค์อนาคตที่สะอาดจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ การลงทุน และนวัตกรรมระดับโลก บีไอจีและแอร์โปรดักส์มีเทคโนโลยี ผลการดำเนินงาน เงินทุน และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในผลักดันเศรษฐกิจไฮโดรเจนให้เติบโตและเกิดประโยชน์ต่อไป

Joint-venture project will enable production of carbon-free hydrogen for buses and trucks around the world.

โครงการผลิตไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แอร์โปรดักส์มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำให้ความฝันที่จะมีพลังงานสะอาดปลอดคาร์บอนให้กลายเป็นความจริง แอร์โปรดักส์ อัควาพาวเวอร์ (ACWA Power) และนีออม (Neom) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงมูลค่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐในโรงงานผลิตแอมโมเนียจากไฮโดรเจนระดับโลก โครงการนี้เป็นโครงการปลอดคาร์บอน และใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง โดยโครงการดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ที่นีออม ซึ่งเป็นเมืองรูปแบบใหม่สำหรับการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนในประเทศซาอุดิอาระเบีย โครงการนี้สามารผลิตไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนได้วันละ 650 ตัน สำหรับภาคขนส่งทั่วโลก และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 3 ล้านตัน

โครงการร่วมลงทุนนี้ มีกำหนดการเดินเครื่องในปี พ.ศ. 2568 โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีระดับโลกซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้ว และมีการบูรณาการนวัตกรรมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่า 4 กิกะวัตต์ จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการกักเก็บพลังงาน ทำให้สามารถผลิตไฮโดรเจนได้วันละ 650 ตันจากเทคโนโลยีแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) ของทิสเซ่นครุป (Thyssenkrupp) ตามที่มีการทำข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์พิเศษร่วมกัน

แสดงเพิ่มเติม…
อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีไฮโดรเจนที่ล้ำหน้า

หน้าที่ของเรา คือ การริ่เริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในตลาดพลังงานไฮโดรเจน และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

รถหัวลากขนส่งวัสดุผสมแรงดันสูง (High-pressure Composite Delivery Trailers) และหัวจ่ายเคลื่อนที่ (Mobile Fueler)

แอร์โปรดักส์เริ่มใช้งานรถหัวลากแรงดัน 7,500 psi เพื่อขนส่งก๊าซไฮโดรเจนไปยังสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดต้นทุนการจำหน่ายและต้นทุนสถานี แนวคิดนี้นำไปสู่การพัฒนาหัวจ่ายเคลื่อนที่ โดยการเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฮโดรเจนให้กับรถหัวลาก

รถหัวลากไฮโดรเจนเหลวแบบเฟสคู่ (Dual-phase Liquid Hydrogen Trailers)

แอร์โปรดักส์เป็นรายแรกของโลกที่นำรถหัวลากไฮโดรเจนที่สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์ได้ใน 2 รูปแบบ คือ ไฮโดรเจนในสถานะของเหลวและสถานะก๊าซ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการจำหน่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

อุปกรณ์เพิ่มความดันไครโอเจนิคแบบสองเฟส (Cryogenic Two-phase Compression)

แอร์โปรดักส์ออกแบบและเป็นผู้เดียวที่นำอุปกรณ์ความดันไครโอเจนิคแบบสองเฟสมาใช้งาน ซึ่งช่วยลดเงินทุน ลดต้นทุนดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนเหลว

แนวปฏิบัติการเติมก๊าซไฮโดรเจน

แอร์โปรดักส์พัฒนาและจดสิทธิบัตรแนวปฏิบัติการเติมไฮโดรเจน เพื่อให้การเติมไฮโดรเจนสำหรับยานยนต์ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ โดยแนวปฏิบัตินี้ได้กลายมาเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความปลอดภัยในการเติมเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์

อุปกรณ์รีฟอร์มมิงก๊าซมีเทนด้วยไอน้ำ ณ แหล่งกำเนิด

แอร์โปรดักส์พัฒนาเครื่องกำเนิดก๊าซไฮโดรเจน ณ แหล่งกำเนิดที่ทันสมัยที่สุด ช่วยให้สามารถผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ ณ แหล่งกำเนิด

ระบบผลิตไฟฟ้า ความร้อน และความเย็น (Tri-generation) จากโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงคาร์บอเนตแบบหลอมเหลว

แอร์โปรดักส์นำทีมดำเนินการแปรสภาพก๊าซมีเทนชีวภาพให้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน (Renewable Heat) พลังงานไฟฟ้า และก๊าซไฮโดรเจน ที่โรงงานบำบัดน้ำเสียท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีหลักของแอร์โปรดักส์ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับก๊าซที่เหลือจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก

ระบบเติมก๊าซไฮโดรเจนแบบใช้น้ำแยกไฟฟ้า (Electrolysis) ณ แหล่งกำเนิด

แอร์โปรดักส์พัฒนาระบบเติมก๊าซไฮโดรเจน ณ แหล่งกำเนิดที่ทันสมัยที่สุด ช่วยให้สามารถผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบหมุนเวียน และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในภาพรวมของระบบ

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ