ไฮโดรเจน2019-08-19T17:45:45+07:00

ไฮโดรเจน

ก๊าซไฮโดรเจนถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีสารประกอบคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้ก๊าซไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน เพื่อลดค่ากำมะถันในน้ำมัน อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมเคมี และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในทีมงานของเราบีไอจี และเทคโนโลยีของบริษัทแม่ Air Products มีความพร้อมด้านนวัตกรรมและการให้บริการ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของท่านได้อย่างเต็มที่

พลังงานสะอาดจากไฮโดรเจนเพื่ออนาคต

วิธีการจัดจำหน่าย

Gas Pipeline

Bulk Delivery

On-site Generated Gas

Cylinders / Cylinders Pack

Temporary / Emergency Gas Service

Right Menu Icon