>>>แอร์โปรดักส์ประกาศลงทุนโครงการคอมเพล็กซ์ผลิตพลังงานไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศแคนาดา

แอร์โปรดักส์ประกาศลงทุนโครงการคอมเพล็กซ์ผลิตพลังงานไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศแคนาดา

2021-08-13T15:48:40+07:00
Hydrogen Energy Complex in Canada

แอร์โปรดักส์ (หรือตัวย่อ APD ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค) บริษัทแม่ของบีไอจีในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตไฮโดรเจน และบริษัทย่อย แอร์โปร์ดักส์แคนาดา ร่วมกับรัฐบาลแคนาดา และรัฐอัลเบอร์ตา ประกาศแผนก่อสร้างศูนย์ผลิตพลังงานไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนแห่งใหม่มูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์ โดยโครงการนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้เมืองเอ็ดมันตัน รัฐอัลเบอร์ตากลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจไฮโดรเจนของแคนาดาฝั่งตะวันตก และทำให้แอร์โปรดักส์กลายเป็นผู้บริหารเครือข่ายไฮโดรเจนที่มีต้นทุนและมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำที่สุดในโลก

กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง และกรอบการกำกับด้านพลังงานสะอาดของแคนาดาได้แสดงให้เห็นว่า ก๊าซไฮโดรเจนถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และจากวิสัยทัศน์ดังกล่าว แอร์โปรดักส์จึงได้เริ่มดำเนินงานในส่วนสำคัญของศูนย์ผลิตพลังงานระดับโลกที่เมืองเอ็ดมันตันในปี 2561 โดยเริ่มจากการก่อสร้างโรงงานรูปแบบใหม่มูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ราว 33,950 ล้านบาท) เพื่อผลิตและแปรสภาพก๊าซไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนให้กลายเป็นของเหลว โดยจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2567 โครงการดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของแอร์โปรดักส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงขั้นสุดท้ายตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างแอร์โปรดักส์ และหน่วยงานภาครัฐของแคนาดา รวมทั้งได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง การดำเนินการครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของแอร์โปรดักส์ในการดำเนินงานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ระดับโลก ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานที่สะอาดแห่งอนาคตและยั่งยืนมากขึ้น

“เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา รัฐบาลอัลเบอร์ตา นายกเทศมนตรีเมืองเอ็ดมันตัน และองค์กรเอ็ดมันตันโกลบอล (Edmonton Global) เราภูมิใจที่ได้ขยายการดำเนินงานมาสู่ภูมิภาคที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ที่ซึ่งเราได้พบกับวิสัยทัศน์การใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ซึ่งสะท้อนค่านิยมหลักของเรา” เซฟี กาเซมี ประธานบริษัท ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ของแอร์โปรดักส์ กล่าว “ความยั่งยืนเป็นเส้นทางสู่การเติบโตและเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของแอร์โปรดักส์ในทุกวันทั่วโลก การเป็นผู้ดำเนินการรายแรก และได้ลงทุนในโครงการเชิงนวัตกรรมที่สำคัญเช่นนี้ ทำให้เราสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากเมืองเอ็ดมันตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งที่มีอยู่ทั่วแคนาดาฝั่งตะวันตกได้ โครงการแบบบูรณาการขั้นสูงของเราจะเป็นต้นแบบให้กับการผลิตก๊าซในบรรยากาศ (Atmospheric Gas) ก๊าซไฮโดรเจน และพลังงานไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสร้างการเติบโตที่ได้ประกาศไป”

“การเป็นผู้ดำเนินการรายแรก และได้ลงทุนในโครงการเชิงนวัตกรรมที่สำคัญเช่นนี้ ทำให้เราสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากเมืองเอ็ดมันตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งที่มีอยู่ทั่วแคนาดาฝั่งตะวันตกได้ โครงการแบบบูรณาการขั้นสูงของเราจะเป็นต้นแบบให้กับการผลิตก๊าซในบรรยากาศ (Atmospheric Gas) ก๊าซไฮโดรเจน และพลังงานไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสร้างการเติบโตที่ได้ประกาศไป”  เซฟี กาเซมี ประธานบริษัท ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ของแอร์โปรดักส์ กล่าว

แอร์โปรดักส์จะใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจนที่ทันสมัย และการออกแบบเชิงนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยโรงงานแห่งใหม่นี้จะสามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากวัตถุดิบตั้งต้นก๊าซธรรมชาติได้มากกว่าร้อยละ 95 และเก็บกักลงใต้ดินอย่างปลอดภัย พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลืออีกร้อยละ 5 โดยคอมเพล็กซ์ผลิตพลังงานสะอาดแห่งนี้ สามารถช่วยให้ลูกค้าภาคการกลั่นและภาคปิโตรเคมีที่รับก๊าซไฮโดรเจนจากท่อส่งก๊าซไฮโดรเจนฮาร์ทแลนด์ของแอร์โปรดักส์ลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ นอกจากนี้ คอมเพล็กซ์ผลิตพลังงานแห่งนี้ถือเป็นคอมเพล็กซ์ผลิตพลังงานแห่งแรกในรัฐอัลเบอร์ตา ที่มีการใช้ก๊าซไฮโดรเจนอย่างกว้างขวาง นำไปสู่การผลิตก๊าซไฮโดรเจนเหลวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงปลอดคาร์บอนในภาคขนส่ง และเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ทั้งนี้ คาดว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของรัฐอัลเบอร์ตา

Hydrogen Production Complex in Alberta, Canada

ศูนย์ผลิตพลังงานไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนแห่งใหม่นี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของแอร์โปรดักส์ในการดำเนินงานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ระดับโลก ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตแห่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น

ธุรกิจก๊าซไฮโดรเจนในรัฐอัลเบอร์ตาของแอร์โปรดักส์ มีเป้าหมายการผลิตก๊าซไฮโดรเจนให้ได้ปริมาณมากกว่า 1,500 ตันต่อวัน และบรรลุเป้าหมายการดักจับก๊าคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 3 ล้านตันต่อปี โดยในระยะแรก แอร์โปรดักส์จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และบริหารศูนย์ผลิตพลังงานไฮโดรเจนปลอดคาร์บอนแห่งใหม่นี้เอง ศูนย์ผลิตพลังงานแห่งนี้ ประกอบด้วย

  • โรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มแบบออโตเทอร์มัล (Auto-Thermal Reformer) ระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทฮาลดอร์ท็อปโซ (Haldor Topsoe) ร่วมด้วย
  • หน่วยดักจับคาร์บอน ที่สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากศูนย์ผลิตพลังงานได้ถึงร้อยละ 95 ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกกักเก็บอย่างถาวร โดยบริษัทวูลฟ์ คาร์บอน โซลูชั่นส์ (Wolf Carbon Solutions) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการระบบท่อขนส่งก๊าซคาร์บอนอัลเบอร์ตา (Alberta Carbon Trunk Line)
  • โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งรวมถึงกังหันก๊าซโนวาแอลที 16 (NovaLT16) ของเบเคอร์ ฮิวจ์ (Baker Hughes) ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดสำหรับโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนและจ่ายเข้ากริด ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลืออีกร้อยละ 5 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการออกแบบโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนปลอดคาร์บอน
  • โรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนเหลวในปริมาณ 30 ตันต่อวัน โรงงานแห่งนี้ถูกออกแบบโดยแอร์โปร์ดักส์ ถือเป็นโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนเหลวแห่งแรกในโลกที่สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนสะอาดเพื่อตอบสนองตลาดก๊าซไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทั่วแคนาดาฝั่งตะวันตก
  • โรงแยกอากาศระดับโลก ซึ่งออกแบบโดยแอร์โปรดักส์ เพื่อใช้ในกระบวนการรีฟอร์มแบบออโตเทอร์มัล (Auto-Thermal Reformer) รวมทั้งผลิตออกซิเจนเหลว และไนโตรเจนเหลวที่สะอาด สำหรับตลาดผู้จำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม
  • การเชื่อมต่อกับโครงข่ายท่อส่งก๊าซไฮโดรเจนอัลเบอร์ตาฮาร์ทแลนด์ในปัจจุบัน ซึ่งช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือของระบบ และกระบวนการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ทั่วทั้งโครงข่าย

โรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนเหลวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไฮโดรเจนที่กำลังพัฒนาทั่วแคนาดาฝั่งตะวันตก ก๊าซไฮโดรเจนจะช่วยตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งที่ยั่งยืนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ก๊าซไฮโดรเจนมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในระดับสูงเหนือรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับการใช้งานหนักอันเนื่องมาจากวงรอบการใช้งานของรถยนต์ โดยเฉพาะยิ่งในสภาพอากาศที่รุนแรงของแคนาดา การใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์สะท้อนภาพประสบการณ์ใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งแบบดั้งเดิมได้ใกล้เคียงที่สุด และแอร์โปรดักส์ได้เป็นผู้บุกเบิกในด้านนี้มานานกว่าสิบปี เทคโนโลยีการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของบริษัทถูกนำไปใช้มากกว่า 1.5 ล้านครั้งต่อปีใน 20 ประเทศทั่วโลก โดยแอร์โปร์ดักส์ได้มีส่วนร่วมในโครงการกว่า 250 โครงการ

ทั้งนี้ ในฐานะของผู้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนรายใหญ่ที่สุดของโลก แอร์โปรดักส์มีประสบการณ์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของก๊าซไฮโดรเจน และได้ร่วมผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้สร้าง เป็นเจ้าของ และบริหารโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่การผลิต การแปรสภาพเป็นก๊าซหรือแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) การดักจับคาร์บอน การขนส่ง ได้จนถึงด้านเชื้อเพลิง และด้วยประสบการณ์การดำเนินงานก๊าซไฮโดรเจนระดับโลกที่มีมากว่า 60 ปีที่ในกว่า 50 ประเทศ แอร์โปรดักส์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความชำนาญในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการผลิตทั้งหมดที่มี และการจำหน่ายเชื้อเพลิงปลอดมลพิษซึ่งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ และคุ้มค่า

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลโครงการได้ที่ www.airproducts.com/bluebutbetter


Share:
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ