>>>บีไอจีจัดงานอบรมการใช้งานท่อก๊าซและถัง PLC อย่างปลอดภัยให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บีไอจีจัดงานอบรมการใช้งานท่อก๊าซและถัง PLC อย่างปลอดภัยให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2019-07-11T12:05:24+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี จัดงานอบรม “การใช้งานท่อก๊าซและถัง PLC อย่างปลอดภัย ”  ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณชัยวัฒน์  นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรรม และการใช้งานก๊าซในรูปแบบภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานและเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเป็นอย่างดี สื่อให้เห็นถึงความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพก๊าซของบีไอจี เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนต่อไป


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ