>>>บีไอจี จัดงานอบรมการใช้งานท่อก๊าซ และถัง PLC อย่างปลอดภัย

บีไอจี จัดงานอบรมการใช้งานท่อก๊าซ และถัง PLC อย่างปลอดภัย

2019-07-11T06:56:55+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) จัดงานอบรมให้กับลูกค้าที่ใช้งานก๊าซจากผลิตภัณฑ์ก๊าซแบ่งบรรจุ หรือ Packaged Gases เกี่ยวกับการใช้งานท่อก๊าซและถัง PLC อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงงานบีไอจี 3 จ.ชลบุรี ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรรม และทำความเข้าใจกับการใช้งานก๊าซในรูปแบบภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ พร้อมทั้งการสาธิตการใช้งานและเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและในศักยภาพด้านการผลิตและบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมของ บีไอจี ที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการการใช้งานก๊าซได้เป็นอย่างดี


Share:
Right Menu Icon