>>>บีไอจีนำเสนอนวัตกรรมจากออกซิเจนเพื่อการบริการทางการแพทย์ที่เหนือกว่า

บีไอจีนำเสนอนวัตกรรมจากออกซิเจนเพื่อการบริการทางการแพทย์ที่เหนือกว่า

2019-07-11T09:14:33+07:00

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี นำเสนอนวัตกรรมจากออกซิเจนบริสุทธิ์ และการบริการทางการแพทย์ที่เหนือกว่าในรูปแบบบูทแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์แก่บุคลากรของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารสัญญาจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมบูติก ซิตี้โฮเต็ล พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมและการบริการด้านการแพทย์ของบีไอจีแก่บุคลากรที่สนใจ


Share:
Right Menu Icon