>>>บีไอจีคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5

บีไอจีคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5

2019-07-12T06:23:38+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Industry – Level 5) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายสีเขียว ตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสีย
นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย รับมอบโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานรับรางวัลอุตสาหรรมสีเขียว และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากการเสริมสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วมร่วมของชุมชนในการให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนด้วยการนำเอานวัตกรรมก๊าซมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้างฉาง ชุมชนเกาะกก และชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา การให้ความรู้กับคู่ค้าและผู้รับเหมาในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ บีไอจีเป็น 1 ใน 12 องค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 ในปีนี้ อีกทั้งเป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) เป็นการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้คู่ค้าหรือพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอีกด้วย


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ