>>>บีไอจี ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในงานบรรยายทางวิชาการ Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

บีไอจี ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ในงานบรรยายทางวิชาการ Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

2019-07-11T06:57:45+07:00

บีไอจี ผู้ผลิต จัดจำหน่ายก๊าซทางการแพทย์และบริการครบวงจร ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์และงานบริการก๊าซทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ในงานบรรยายทางวิชาการ Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู้สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นการบรรยายทางวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลของออกซิเจนความดันบรรยากาศสูงที่มีต่อร่างกาย ข้อบ่งชี้และแนวทางการนำมาใช้บำบัดรักษาโรคต่างๆ ตลอดจน การดูแลผู้เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ทั้งยังมีการเปิดให้เยี่ยมชมศูนย์รักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง โดยบูทประชาสัมพันธ์ของบีไอจีได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อเร็วๆนี้


Share:
Right Menu Icon