>>>บีไอจีรับรางวัล CSR-DIW 2016 ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บีไอจีรับรางวัล CSR-DIW 2016 ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2019-07-10T08:23:15+07:00

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ
บีไอจี รับมอบรางวัล CSR-DIW 2016ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากนายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รางวัล CSR-DIW มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจของภาคประชาชน เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบีไอจีในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการบริหารงาน และดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
เกี่ยวกับบีไอจี
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 28 ปี อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซผสม ก๊าซอัดแรงดัน และก๊าซพิเศษ ในรูปแบบการขนส่งทางเครือข่ายท่อ การขนส่งผ่านรถบรรทุก หน่วยผลิตก๊าซ ณ โรงงานลูกค้า และหน่วยบริการก๊าซเคลื่อนที่ฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบครบวงจรพร้อมด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bigth.com


Share:
Right Menu Icon