>>>บีไอจีสนับสนุนการจัดงาน Automotive Summit 2017

บีไอจีสนับสนุนการจัดงาน Automotive Summit 2017

2019-07-11T12:06:39+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Automotive Summit 2017 “Driving Toward Automotive Industry 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันยานยนต์หรือ Thailand Automotive Institute (TAI) โดยมีคุณชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นผู้แทนจากบีไอจีรับมอบโล่ที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณจากดร. ณัฐพล รังสิตพล กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว บีไอจีมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้นวัตกรรมก๊าซควบคู่ไปกับการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป


Share:
Right Menu Icon