เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมออกบูทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์แก่บุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิด “Medical Gases – Safe, Reliable Supply of High-Quality Gases for Your Healthcare Facility” ด้วยเข้าใจถึงความท้าทายในการเป็นผู้ให้บริการก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ รวมถึงก๊าซพิเศษอื่นๆ ความบริสุทธิ์สูง ตลอดจนการบริการแบบครบวงจร รวมทั้งตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการก๊าซออกซิเจนเหลวสำหรับโรงพยาบาลซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว