เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบีไอจีมอบทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมข้าวสารจำนวน 1 ตัน ให้กับคุณชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดชลบุรี สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมชมการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน รวมทั้งทำกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนร่วมกัน

การเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารและพนักงานบีไอจีครั้งนี้ มุ่งหวังให้น้องๆ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตการศึกษาที่ดีและมีความสุขในการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริง