บีไอจีได้ตั้งโครงการสนับสนุนสังคมและชุมชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซีขึ้น ซึ่งหนึ่งในโครงการนี้คือ การสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน ให้กับนักเรียนที่ผลการเรียนดี และความประพฤติดี ในระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมี คุณอมร จึงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการฯ และ คุณยอดชัย ไชยทัพ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการฯ ผู้แทนจากบีไอจี เป็นผู้มอบ และ ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ โดยมี ผู้ปกครอง และ นักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคไออาร์พีซี