บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี โดยคุณชาลี หาญเจริญไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานโรงงานและรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง

จ.ระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการบริการประชาชน และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสถานีฯ โดยมี พ.ต.อ.สมฤกษ์ ค้ำชู ผู้กำกับการสถานีตำรวจบ้านฉางเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา