บีไอจีให้การสนับสนุนการจัดงานประชุม ASEAN Glass Conference ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดขึ้นโดย ASEAN Federation of Glass Manufacturers ในระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศไทยที่โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อนึ่งในงานนี้ Mr. Richard Huang, Asia Glass Industry Manager จาก Air Products and Chemicals, Inc. เป็นตัวแทนบีไอจีร่วมให้การบรรยายในหัวข้อ “Full Oxy-fuel Glass Furnace Conversions in Asia” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในฐานะผู้ผลิตและให้บริการก๊าซอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำของเอเชียในด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมก๊าซออกซิเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้แก้วและกระจกอีกด้วย