ออกซิเจน2019-07-18T12:02:00+07:00

ออกซิเจน

นอกจากการใช้ก๊าซออกซิเจนในระบบช่วยหายใจในการแพทย์แล้ว ก๊าซออกซิเจนยังมีคุณสมบัติที่เป็นตัว Oxidization ช่วยให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนและใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบกับการไม่ได้ใช้ก๊าซออกซิเจน มีการใช้อย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมเหล็กและกระจก ขณะเดียวกันก๊าซออกซิเจนยังสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้อย่างดีเยี่ยม บีไอจีและการประปานครหลวง มีการทดลองนำออกซิเจนไปผ่านเครื่องทำโอโซนใส่ในน้ำประปาเพื่อบำบัดน้ำเสีย ก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานบีไอจี เรามีความพร้อมที่จะตอบสนองรูปแบบ การให้บริการและเทคโนโลยี ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

วิธีการจัดจำหน่าย

– Pipeline Supply
– Bulk Deliveries/Storage System
– Onsite Gas Generation
– Cylinders/Cylinder Packs
– Temporary/Emergency Gas Service (Pumper)
Right Menu Icon