ไนโตรเจน2019-08-19T17:42:41+07:00

ไนโตรเจน

ด้วยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจนที่เป็นก๊าซเฉื่อย (Inert) และในสภาวะของเหลวที่มีอุณหภูมิติดลบ -196 องศาเซลเซียส จึงช่วยในเรื่องของความเย็น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง ที่ช่วยให้สามารถถนอมอาหารได้นานขึ้นและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก็สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจนที่เป็นก๊าซเฉื่อย เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน บีไอจี เรามีความพร้อมที่จะตอบสนองรูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยี ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

วิธีการจัดจำหน่าย

Gas Pipeline

Bulk Delivery

On-site Generated Gas

Cylinders / Cylinders Pack

Temporary / Emergency Gas Service

Right Menu Icon