คาร์บอนไดออกไซด์2019-08-19T17:46:36+07:00

คาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีคุณสมบัติ ไร้สี ไร้กลิ่น ไม่ติดไฟ มีความเป็นกรดอ่อนๆ หนักกว่าอากาศ และละลายได้ในน้ำ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-product) จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องการมีการจัดการก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ

เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือกับผู้ขาย (Supplier) ซึ่งจำเป็นต้องนำก๊าซที่ต้องปล่อยทิ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่ม บีไอจีจึงก่อตั้งโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์บริสุทธิ์ (LCO2 Purified Plant) เพื่อทำให้บริสุทธิ์ และจัดจำหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบของเหลว โดยเก็บภายใต้ความดันและควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถนำไปใช้อย่างแผร่หลายในหลายอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเหล็ก ยา การแพทย์ และการผลิตโฟม เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์และความรู้ของทีมงานของเรา บีไอจีสามารถตอบสนองและแนะนำสินค้าให้ท่านตามความต้องการการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

วิธีการจัดจำหน่าย

Gas Pipeline

Bulk Delivery

On-site Generated Gas

Cylinders / Cylinders Pack

Temporary / Emergency Gas Service

Right Menu Icon