อาร์กอน2019-08-19T17:44:11+07:00

อาร์กอน

อาร์กอนเป็นก๊าซเฉื่อย (Inert) ซึ่งในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ เพิ่มผลผลิต เพิ่มความสามารถในการผลิต และเพื่อลดต้นทุน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานบีไอจี เรามีความพร้อมที่จะตอบสนองรูปแบบ การให้บริการและเทคโนโลยี ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

วิธีการจัดจำหน่าย

Gas Pipeline

Bulk Delivery

On-site Generated Gas

Cylinders / Cylinders Pack

Temporary / Emergency Gas Service

Right Menu Icon