>>>บีไอจีกวาด 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นปี 2564

บีไอจีกวาด 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นปี 2564

2021-12-14T16:51:05+07:00
  • Prime Minister’s Industry Award 2021
  • Prime Minister’s Industry Award 2021
  • Prime Minister’s Industry Award 2021
  • Prime Minister’s Industry Award 2021
  • Prime Minister’s Industry Award 2021

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เปิดเผยว่าบีไอจีได้เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพของโรงแยกอากาศบีไอจีแห่งที่ 3 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงานของโรงแยกอากาศบีไอจีแห่งที่ 2 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเป็นผู้นำทั้งในด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรม และความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงการส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมศักยภาพ สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเน้นย้ำการใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 นี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่มีความสามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 332 ราย แบ่งเป็นรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 6 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทั้ง 14 ประเภท รวม 326 ราย โดยในรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพนั้น บีไอจีเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนประเมินในลำดับสูงสุดลำดับที่ 1 ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมจากก๊าซอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 และยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทาง Bio-Circular-Green Economic Model และเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม จนได้รับมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ