>>>บีไอจีรับรางวัล Zero Accident Campaign 2016 ระดับทองติดต่อกันเป็นที่ 2

บีไอจีรับรางวัล Zero Accident Campaign 2016 ระดับทองติดต่อกันเป็นที่ 2

2019-07-11T12:31:15+07:00

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี นำโดยคุณชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 (Zero Accident Campaign 2016) ระดับทอง ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมการรณรงค์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานลงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และขับเคลื่อนไปสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบีไอจีเป็น 1 ใน 36 องค์กรชั้นนำที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับทองในปีนี้ รวมสถิติการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องมากกว่า 4.9 ล้านชั่วโมง
 


Share:
Right Menu Icon