>>>UIG เข้าเยี่ยมชมโรงงาน BIG 3

UIG เข้าเยี่ยมชมโรงงาน BIG 3

2019-07-11T07:01:37+07:00

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 พนักงานของบริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด หรือ UIG ได้เข้าเยี่ยมชมโรงแยกอากาศBIG3 ของ BIG เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของ บุคคลากรของ UIG ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตร่วมกันระหว่าง UIG และ BIG ในอนาคต


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ