>>>บีไอจีคว้า 2 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และความปลอดภัย ระดับประเทศ

บีไอจีคว้า 2 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และความปลอดภัย ระดับประเทศ

2019-09-27T13:42:51+07:00
Thailand Labour Management Excellence Award 2019

บีไอจีคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานและเน้นความปลอดภัยในการทำงานอย่างดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ซึ่งเป็นรางวัลแรกด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และสวัสดิการพนักงานของสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) จากนางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี ภายใต้หลักสุจริตใจและมีการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับลูกจ้าง

นอกจากนี้ นายนริศย์ เลี้ยงวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสส่วนปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ตัวแทนผู้บริหารโรงแยกอากาศแห่งที่ 2 เข้ารับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากนายสุทธิ ศุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะทำงานตรวจประเมินในด้านความปลอดภัยและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยเป็นผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 สำหรับการรับมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริการจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนดในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ