>>>กรมฝนหลวงฯ เยี่ยมชมการผลิตคาร์บอนไดออกไซต์เหลวและน้ำแข็งแห้ง

กรมฝนหลวงฯ เยี่ยมชมการผลิตคาร์บอนไดออกไซต์เหลวและน้ำแข็งแห้ง

2019-07-12T07:27:20+07:00

นายยอดชัย ไชยทัพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ตัวแทนผู้บริหารบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ให้การต้อนรับ ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายปนิธิ เสมอวงษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง และ นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงแยกอากาศแห่งที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อชมกระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซต์เหลวพร้อมระบบควบคุมระยะไกล รวมถึงเยี่ยมชมบริษัท โฮรีโค (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ระยอง พันธมิตรทางธุรกิจของบีไอจีที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำคาร์บอนไดออกไซต์เหลวเพื่อแปรรูปเป็นน้ำแข็งแห้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
อนึ่ง บีไอจีมีแผนงานให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงฤดูร้อนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ผ่านโครงการตอบแทนสังคมในโอกาสครบรอบ “30 ปี บีไอจี… นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม”


Share:
Right Menu Icon