>>>บีไอจีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมจุฬาฯ ครั้งที่ 17

บีไอจีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมจุฬาฯ ครั้งที่ 17

2019-07-11T12:15:18+07:00

บีไอจีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานจุฬาฯ วิชาการ’59 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 ภายใต้แนวความคิด “Driven Innovation, Unlock Our Future” เพื่อสื่อถึงบทบาทของนวัตกรรมในฐานะกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยเทคโนโลยีของตนเอง โดยนำเสนอในรูปแบบของวิศวนคร (Enginopolis) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของกระแสโลก (Mega Trend) ที่มีผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
อนึ่ง ภายในงานนี้ในส่วนของ Food, Energy and Water Management บีไอจีได้ร่วมออกบูททำไอศกรีมด้วยไนโตรเจนเหลวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเข้าใจถึงการนำไนโตรเจนเหลวมาใช้เพื่อการประกอบอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงทราบถึงคุณสมบัติของไนโตรเจน และการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งบูทของบีไอจีได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากตลอด 2 วัน (15 – 16 มีนาคม 2590) ที่ร่วมจัดกิจกรรม


Share:
Right Menu Icon