>>>บีไอจีร่วมออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2560

บีไอจีร่วมออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2560

2019-07-11T12:17:15+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 เพื่อตอกย้ำมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมจากออกซิเจนบริสุทธิ์ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


Share:
Right Menu Icon