>>>ม. พระนครเหนือเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

ม. พระนครเหนือเยี่ยมดูงานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

2019-07-11T12:33:51+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมกับบริษัท แอร์โปรดักส์ เอเชีย (เทคโนโลยีเซ็นเตอร์) จำกัด ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หรือ Asia Food Technology Center ที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคุณทรงศักดิ์  วิเชียรนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
นอกจากคณะนักศึกษาและอาจารย์จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในธุรกิจอาหาร ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมกับลงมือทดสอบการแช่เยือกแข็งด้วยไนโตรเจนเหลวในห้องปฏิบัติการจริงอีกด้วย ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการค้นคว้า ทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมการแช่เยือกแข็ง เพื่อช่วยในการเก็บรักษาอาหาร ให้ยังคงสภาพสมบูรณ์ และมีคุณภาพ คงความสดใหม่อยู่เสมอ เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคต่อไป


Share:
Right Menu Icon