>>>บีไอจีคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง”

บีไอจีคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง”

2019-10-24T14:15:20+07:00
Happy PVD Company

16 ต.ค. 62 สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ – นายชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง” จากนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ เห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความจำเป็นของการออมและการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอสำหรับวัยเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Funds) โดยบีไอจีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ครบทุกด้านที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุขจัดขึ้นเป็นปีแรก มีองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับทอง เงิน และทองแดง จำนวนทั้งสิ้น 77 องค์กร


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ