>>>บีไอจีคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

บีไอจีคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

2019-07-11T12:01:50+07:00

คุณชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี รับรางวัลโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ 4 ในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum ประจำปี 2560 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยบีไอจีผ่านการตรวจประเมินและรับรองรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ บีไอจีเป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้อีกด้วย


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ