>>>บีไอจีคว้ารางวัล Eco Factory 2016 เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวของประเทศ พร้อมตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บีไอจีคว้ารางวัล Eco Factory 2016 เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวของประเทศ พร้อมตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2019-07-11T12:28:12+07:00

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศ นำโดย คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ รับมอบโล่รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory 2016 จาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 “Eco Innovation and Solution 2016” จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยบีไอจีเป็นผู้ผลิตและให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในอนาคต
การมอบโล่รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ประจำปี 2559 มีองค์กรชั้นนำผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งสิ้น 31 แห่ง โดยผ่านหลักเกณฑ์การรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ประกอบด้วย 1. เกณฑ์เบื้องต้น (Basic Criteria) 2. เกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory Criteria) ทั้ง 14 ด้าน 3. เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Improvement Criteria) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) และตัวชี้วัดทางด้านสังคม (Outcome/Impact Evaluation)


Share:
Right Menu Icon