>>>บูธนิทรรศการของบีไอจีในงาน Eco-Products 2016

บูธนิทรรศการของบีไอจีในงาน Eco-Products 2016

2019-07-11T10:22:03+07:00

เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานแสดงนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมนานาชาติ 2559 (Eco-Products International Fair 2016: EPIF2016)ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาโดยที่บูธนิทรรศการของบีไอจีมีการนำเสนอนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมที่ไม่สิ้น สุดจากอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมในงาน รวมถึงได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมพร้อมคณะบุคลากรจากสภาอุตฯ เข้าเยี่ยมชมบูธฯ โดยมีคุณชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโสของบีไอจี ให้การต้อนรับ

งาน แสดงนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2559 (Eco-Products International Fair 2016: EPIF2016) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแสดงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ค้าและผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการ ผลิตให้เหมาะสมกับแนวทางการตลาด เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยผนวกเรื่องความรับผิด ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในการผลิต สินค้า เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับบีไอจี
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 28 ปี อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซผสม ก๊าซอัดแรงดัน และก๊าซพิเศษ ในรูปแบบการขนส่งทางเครือข่ายท่อ การขนส่งผ่านรถบรรทุก หน่วยผลิตก๊าซ ณ โรงงานลูกค้า และหน่วยบริการก๊าซเคลื่อนที่ฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบครบวงจรพร้อมด้วยทีมวิศวกร ที่มีประสบการณ์สูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bigth.com

Share:
Right Menu Icon