>>>บีไอจีจัดงานอบรม “การใช้งานท่อก๊าซ และถัง PLC อย่างปลอดภัย ประจำปี 2559”

บีไอจีจัดงานอบรม “การใช้งานท่อก๊าซ และถัง PLC อย่างปลอดภัย ประจำปี 2559”

2019-07-12T13:04:09+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย จัดงานอบรมให้ความรู้กับลูกค้าที่ใช้งานก๊าซจากผลิตภัณฑ์ก๊าซแบ่งบรรจุหรือ Packaged Gases ในหัวข้อ “การใช้งานท่อก๊าซและถัง PLC อย่างปลอดภัย” เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ NPC S&E จังหวัดระยอง โดยมีคุณมีชัย อมรรัตนบงกช ผู้อำนวยการฝ่ายขายธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรรม และการใช้งานก๊าซในรูปแบบภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ พร้อมทั้งการสาธิตการใช้งานและเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และเสียงตอบรับจากลูกค้าชั้นนำเป็นอย่างดี สื่อให้เห็นถึงความไว้วางใจ เชื่อมั่นในศักยภาพด้านการผลิต และบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมของบีไอจีที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการการใช้งานก๊าซได้เป็นอย่างดี


Share:
Right Menu Icon