>>>บีไอจีสนับสนุนออกซิเจนเหลวสำหรับการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจในโครงการรักษ์ใจไทยภายใต้มูลนิธิ รพ.บำรุงราษฎร์

บีไอจีสนับสนุนออกซิเจนเหลวสำหรับการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจในโครงการรักษ์ใจไทยภายใต้มูลนิธิ รพ.บำรุงราษฎร์

2019-07-11T12:21:19+07:00

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี มอบการสนับสนุนออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แก่ นพ.นำ ตันธุวนิตย์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาสในโครงการรักษ์ใจไทย ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยคิดเป็นมูลค่า 150,000 บาท ซึ่งสามารถรองรับการผ่าตัดได้รวม 42 ราย
บีไอจีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องการช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงร่วมสนับสนุนก๊าซออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในการผ่าตัดของโครงการรักษ์ใจไทยผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศกว่า 8,000 คน โดยประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วน มิฉะนั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งนี้ ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่ยากจนในชนบทขาดทุนทรัพย์ในการรักษา โครงการรักษ์ใจไทยนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 และจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กได้รับการรักษาไปแล้วมากกว่า 700 ราย ด้วยการสนับสนุนออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ บีไอจีรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมตามเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมการเติบโตร่วมกันทั้งภาคธุรกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


Share:
Right Menu Icon