>>>บีไอจี จัดสัมมนา “ใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ – กฎหมายน่ารู้เคียงคู่การใช้งานก๊าซ”

บีไอจี จัดสัมมนา “ใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ – กฎหมายน่ารู้เคียงคู่การใช้งานก๊าซ”

2019-07-11T06:52:50+07:00

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ร่วมกับกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาหัวข้อ “ใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ – กฎหมายน่ารู้เคียงคู่การใช้งานก๊าซ” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ โดยมี คุณมีชัย อมรรัตนบงกช ผู้อำนวยการฝ่ายขายธุรกิจแก๊สอุตสาหกรรม บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ในช่วงสัมมนาให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก เรือเอกปิยะ ชูตินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำใบอนุญาต จากกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ รูปแบบของใบอนุญาตฯ และขั้นตอนการดำเนินการยื่นขอทำใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 รวมทั้งการตอบทุกประเด็นข้อซักถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตฯ เป็นการยกระดับความรู้ให้สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากลูกค้าชั้นนำเป็นอย่างดี สื่อให้เห็นถึงความไว้วางใจที่มอบให้ บีไอจี ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างมีธรรมาภิบาล และนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน


Share:
Right Menu Icon